Phan Thanh Hoà Studio

• Địa chỉ: 228 Phạm Văn Hai - P.5 - Q. Tân Bình - TP. HCM

• Số điện thoại: 0981 228 228

• Email: photophanthanhhoa159@gmail.com

• Website: http://phanthanhhoa.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://phanhthanhhoastudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/StudioPhanThanhHoa/